دانلود اپلیکیشن سمعک Oticon

دانلود اپلیکیشن سمعک Oticon برای اندروید و آی او اس

اپلیکیشن سمعک اتیکن (Oticon) این امکان را برای کاربران سمعک فراهم خواهد کرد که به وسیله آن بتوانند تغییرات مورد نیاز خود را اعمال کنند و کنترل کیفیت صدا و کم و زیاد کردن آن ، اتصال و ارتباط سمعک با وسایل الکترونیکی اطراف مانند تلویزیون ، تلفن همراه و غیره را را به دست بگیرند . و به طور کلی بدون نیاز به مراجعه به کلینیک های شنوایی تنظیمات عمومی سمعک را کنترل کنند . ... متن کامل این نوشته