متخصص شنوایی سنجی اصفهان

متخصص شنوایی شناس کیست و چه کارهایی انجام می دهد؟

ادیولوژی چیست؟ ادیولوژی یا شنوایی شناسی، شاخه‌ای از علم است که به مطالعه شنوایی، تعادل و اختلالات مربوط به آن‌ها می‌پردازد. ادیولوژیست یا متخصص شنوایی سنجی اصفهان نیز متخصصان ویژه ... متن کامل این نوشته