عوارض کم شنوایی

عوارض کم شنوایی

کم شنوایی و ناشنوایی می تواند آثار مخربی بر فرد کم شنوا و ارتباط او با جامعه بگذارد . افراد مبتلا به کم شنوایی برای صحبت با دیگران و برقراری ارتباط با جامعه بیشتر تلاش می کنند، در نتیجه زودتر از صحبت کردن خسته می شوند . همین موضوع می تواند موجب انزوا و گوشه گیری فرد مبتلا بشود و در روحیه وی تاثیر نامطلوبی داشته باشد. بنابراین اگر شما به کاهش شنوایی دچار شده اید ، می توانید این وضعیت را کنترل کنید و اجازه ندهید که کم شنوایی مانعی در راه لذت بردن از زندگی شما شود . ... متن کامل این نوشته