نوروپاتى شنوایى: یک مورد واقعا سخت براى تجویز میزان تقویت

یکى از گزینه هاى درمانى براى نوروپاتى شنوایى، تقویت حاصل از سمعک است. در بعضى از موارد نوروپاتى شنوایى، بلندتر شدن صدا مى تواند باعث سر و سامان گرفتن قضیه ى ناهمزمانى تارهاى عصبى و همزمان شدن شلیک هاى عصبى گردد و بدین وسیله درمان صورت پذیرد.

banner website ⋆ ماهان سمعک اصفهان و شنوایی سنجی

صرفنظر از اینکه چه نوع درمانى براى نوروپاتى شنوایى مناسب است، آنچه که در درمان این بیمارى با سمعک مهم است، میزان تقویت یا پاسخ فرکانسى بهره ى سمعک است. در هنگام تجویز سمعک براى نوروپاتى شنوایى، توصیه به استفاده از میزان بهره ى کم مى گردد. اولا جالب اینجاست که هیچ منبعى اشاره نمى کند که تقویت چقدر کم گردد. اما منابع فقط بیان مى کنند کمتر شود و به میزان آن هیچ اشاره اى نمى شود و هیچ رویکردى یا فرمول محاسباتى براى آن وجود ندارد. ثانیا (که جالب تر از مورد اولى است این است که) اگر بیمار نوزاد و کودک باشد، باید با فرمول DSL که مخصوص کودکان است تقویت گردد و این فرمول ید طویل (یا بهتر بگوییم “دست سنگینى”) در میزان تقویت سمعک دارد. فرمول قدرت زیادى را براى کودک در نظر مى گیرد و از طرفى دیگر، بر کسى اصلا پوشیده نیست که این فرمول که نتیجه ى زحمات زیاد و ارزشمند دکتر سیوالد است زندگى بخش دنیاى زبان و گفتار کودکان است. اگر در کودکان، از میزان بهره اى که این فرمول در نظر مى گیرد کم گردد، به همان میزان از کیفیت شنوایى و فراگیرى کودک کاسته مى شود. حال به این دو تن، بیمارى نوروپاتى را اضافه کنید. آنگاه شرایط پیچیده تر مى شود.
اینکه در نورپاتى باید تقویت را کم کرد، بحث نمى کنم. بحث کنونى در رابطه با تاثیر این امر بر روى ناموفق به نظر رسیدن سمعک در کودکان نوزوپاتى و ناکام ماندن آن در درمان نوروپاتى است. به کودکان نوروپاتى سمعکى داده مى شود که قدرتش کمتر از حالت ایده آل (تازه آنهم براى افت هاى حسى است) مى باشد و ما مى دانیم که در مواردى از نوروپاتى، براى اینکه همزمانى عصب رخ دهد، نیاز به شدت بیشتر است.

22 scaled ⋆ ماهان سمعک اصفهان و شنوایی سنجی

به عبارت دیگر، آیا این پرسش رخ نمى دهد که “براى نوروپاتى شنوایى بهتر نیست قدرت سمعک کم نشود؟”

این سوالى است که به تازگى پرسش یک مقاله ى تحقیقاتى در این زمینه بوده است که در آمریکا و در دو موسسه ى درمانى بزرگ و به صورت آینده نگر صورت گرفته است و نتایج آن نشان مى دهد که “در کودکان نوروپاتى، براى اینکه عملکرد مطلوبى از هر لحاظ (چه درکى و چه یادگیرى) رخ دهد، باید اندازه ى مطابق با اهداف تقویتى فرمول صورت بگیرد و نه کمتر!”

این چیزى است که ممکن است در آینده اى نه چندان دور، شاهد نمایان شدنش در آیین نامه هاى تجویزى سمعک باشیم. آیین نامه هایى که در حال حاضر به این مساله اعتقاد ندارند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *