گزینه ى “پایین آوردن فرکانس” و قالب گوش کوچک در نوزادان

یک از گزینه هاى پردازشى که در دل سمعک هاى مدرن کنونى وجود دارد، ویژگى “پایین آوردن فرکانس” یا frequency lowering است که همچنانکه مى دانیم براى مناطق مرده ى حلزون است.

با این گزینه ما مى توانیم فرکانس هاى بالا را که مناطق مرده ى حلزون نمى توانند آنها را دریافت کنند،به فرکانس هاى پایین تر تبدیل کنیم و بدین وسیله این فرکانس ها را براى فرد قابل شنیدن سازیم. مثلا حرف “س” را فرد بشنود ولى اندکى بم تر.

خرید لوازم جانبی سمعک در اصفهان

در متون، استفاده از این گزینه را بیشتر براى مواردى بیان شده است که مناطق مرده یا بى کیفیت حلزونى وجود دارد. ولى از این ویژگى مى توان در مورد بسیار حیاتى تر دیگرى استفاده کرد و آن وقتى است که مجراى گوش نوزاد آنقدر تنگ و باریک است که معبر صوتى قالب تنگ تر مى شود و بدین وسیله فرکانس هاى بالا که به قدر کافى از سوى سمعک تقویت شده اند، در حین گذر از این تنگنا کاهش مى یابند و بدین وسیله انرژى کافى به حلزون نوزاد در فرکانس هاى بالا نمى رسد و نوزاد از فرکانس هاى بالا محروم مى ماند. در اینجا است که فعال کردن گزینه ى پایین آوردن فرکانس در سمعک مى تواند براى این نوع نوزادان (که اغلب دختر بچه هاى باریک و نیز بسیار ناز هستند) بسیار کمک کننده و موثر باشد.
پس گزینه ى پایین آوردن فرکانس فقط براى مناطق مرده ى حلزون نیست، بلکه براى دختر بچه هاى نازک و ناز نیز ممکن است کمک کننده و لازم باشد! و وقتى که این نوزادان بزرگتر شدند و مجراى گوش بزرگتر شد، آنوقت مى توان آن را غیرفعال کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *