انواع سرگیجه

انواع سرگیجه

سرگیجه اصطلاحی است که می تواند برای توصیف چندین احساس مجزا استفاده شود که هر کدام از این احساسات ممکن است به یک بیماری یا مشکل خاص اشاره داشته باشد برای مثال سرگیجه و کرونا میتواند یکی از عوامل بروز سرگیجه باشد که فرد مبتلا به کرونا آن را تجربه میکند. سرگیجه در بارداری نیز از انواع سرگیجه است که به سراغ اغلب زنان باردار می آید. با توصیف این احساسات برای پزشک معالج خود به او کمک خواهید کرد تا ریشه این سرگیجه ها و مشکلات را پیدا کند. ... متن کامل این نوشته