سوالات متداول پزشکی شما :

سوالات متداول پزشکی شما در خصوص بیماری های گوش و حلق و بینی همچنین در موضوعات سمعک و تعمیر سمعک :

چه نکاتی را باید در روز های اول، هنگام استفاده از سمعک رعایت کنیم؟

اگر شما کم شنوایی داشته باشید، مغز قابلیت های خود را با باقی مانده قدرت شنوایی شما تطبیق می دهد و بنابراین مغز شدت طبیعی صدا را فراموش می کند. لذا در اوایل استفاده از سمعک، صداها به طور غیر عادی بلند به نظر می رسند. البته این دوره زیاد طول نخواهد کشید. هرچه بیشتر از سمعک خود استفاده کنید، مغز شما زودتر به حالت طبیعی بر می گردد.

45758658 ⋆ ماهان سمعک اصفهان و شنوایی سنجی

برخی از مطالب شنوایی سنجی به صورت تصادفی